Región Horehronie

Horehronie alebo Horné Pohronie je slovenský región a región cestovného ruchu rozprestierajúci sa na území okresov Banská Bystrica a Brezno.

Horehronie je jednou z najmalebnejších častí Slovenska a to z dôvodu rozmanitosti prírodných krás, bohatou kultúrou a tradíciami. V okrese Brezno sa nachádza 14 lyžiarskych svahov s vlekmi.

Horehronie je jedným z najvýznamnejších regiónov cestovného ruchu na Slovensku. Banská Bystrica a Brezno , významné centrá cestovného ruchu, sú najvýznamnejšími mestami regiónu. No aj rázovité dediny , známe baníckymi tradíciami , typickou architektúrou , starobylými historickými pamiatkami a sakrálnymi stavbami , lákajú k návšteve tohto regiónu. Horehronie, ktoré má jedinečné prírodné podmienky , množstvo kultúrnych pamiatok a rozvinutý cestovný ruch , ponúka návštevníkom bohaté možnosti letnej aj zimnej rekreácie. Ťažiskom tejto oblasti je nesporne kultúrny a športovo – turistický cestovný ruch. Nemenej významný je aj eko – turizmus.